बाढी तथा डुवान ग्रस्तक्षेत्रको राहत/उद्दार कार्यमा सहयोग गर्न संस्थानका कर्मचारीहरुलाई सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको बारे सूचना ...