प्लाष्टिक बोरा खरिद/बिक्री सम्बन्धि सम्झौता गर्न आउने बारे सूचना