जुटको बोरा खरिदका लागि मिति २०७६।११।३० गतेको गोप्य शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सुचनामा सच्चाएको बारे