लिखित परिक्षा संचालन हुने बारेको सूचना...

♦ नेपाल खाद्य संस्थानले मिति २०७३।०७।०८ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार  लिखित परिक्षा संचालन हुने बारेको सूचना    ( प्रकाशित मिति २०७३/१२/४ )  विस्तृतमा  यहाँ क्लिक गर्नुहोस्