♦  बोलपत्र रद्द गरिको सूचना (प्रकाशित मिति  २०७४।०३।२२)  विस्तृतमा  यहाँ क्लिक गर्नुहोस्