डा. बैकुण्ठ अर्याल
डा. बैकुण्ठ अर्याल
अध्यक्ष
नेत्र प्रसाद सुबेदी
नेत्र प्रसाद सुबेदी
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
 श्रीमणिराज खनाल
श्रीमणिराज खनाल
विभागीय प्रबन्धक, अर्थ तथा आर्थिक बिभाग /आ.ले.प. तथा नि. बिभाग
मोतिराज ज्ञवाली
मोतिराज ज्ञवाली
विभागीय प्रमुख, मानव संसाधन बिभाग
मोतिराज ज्ञवाली
मोतिराज ज्ञवाली
विभागीय प्रमुख, खरिद बिभाग
 डिल्ली राज लम्साल
डिल्ली राज लम्साल
इकाई प्रमुख, खरिद इकाई
लाल मोहन  ठाकुर
लाल मोहन ठाकुर
विभागीय प्रमुख, बिक्रि वितरण बिभाग
सर्मिला न्यौपाने सुवेदी
सर्मिला न्यौपाने सुवेदी
विभागीय प्रमुख , योजना विभाग
 मेघ बहादुर के.सी.
मेघ बहादुर के.सी.
स.वि.प्र, मानव संशाधन विभाग
रेवत कुमार ताम्राकार
रेवत कुमार ताम्राकार
स.वि.प्र, अर्थ तथा आर्थिक विभाग
पबित्र गौतम
पबित्र गौतम
इकाई प्रमुख, कानुन इकाई
भेषनाथ न्यौपाने
भेषनाथ न्यौपाने
इकाई प्रमुख, छिज.वे.फ.इकाई