श्री  प्रकाश बहादुर के.सी
श्री प्रकाश बहादुर के.सी
अध्यक्ष
डा.शिवहरि श्रेष्ठ
डा.शिवहरि श्रेष्ठ
महाप्रबन्धक
श्रीमणीराज खनाल
श्रीमणीराज खनाल
विभागीय प्रमुख, आ.ले.प./ छिज.वे.फ.ई.
सुभाषचन्द्र कोइराला
सुभाषचन्द्र कोइराला
विभागीय प्रमुख, मानव संशाधन विभाग
गोविन्द प्रसाद पहाडी
गोविन्द प्रसाद पहाडी
इकाई प्रमुख, कानून इकाई
रामजी प्रसाद ज्ञवाली
रामजी प्रसाद ज्ञवाली
विभागीय प्रमुख, योजना विभाग
सुरेन्द्रराज विष्ट
सुरेन्द्रराज विष्ट
विभागीय प्रमुख, अर्थ तथा आर्थिक विभाग
शंकर सापकोटा
शंकर सापकोटा
विभागीय प्रमुख, विक्री वितरण / खरिद विभाग
खड्ग बहादुर ज्ञवाली
खड्ग बहादुर ज्ञवाली
इकाई प्रमुख, खरिद इकाई
मायाँ बानिया
मायाँ बानिया
स.वि.प्र, गुण नियन्त्रण इकाई
सर्मिला सुवेदी
सर्मिला सुवेदी
स.वि.प्र , योजना विभाग
रण बहादुर बुढाथोकी
रण बहादुर बुढाथोकी
स.वि.प्र, विक्री वितरण विभाग
मेघ बहादुर के.सी.
मेघ बहादुर के.सी.
स.वि.प्र, मानव संशाधन विभाग
रेवत कुमार ताम्राकार
रेवत कुमार ताम्राकार
स.वि.प्र, अर्थ तथा आर्थिक विभाग