तपाईले आफनो गुनासो/ सुझाव तल दिईएको ठेगानामा हुलाकवाट, फोनवाट अथवा तलको फाराम प्रयोग गरेर पठाउन सक्नुहुनेछ।

गुनासो/ सुझाव अंग्रेजी अथवा नेपाली युनिकोड भाषामा हुनुपर्नेछ।.

ठेगाना:
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी
केन्द्रिय कार्यलय, भद्रकाली प्लाजा
काठमाण्डौ, नेपाल

टेलिफोन:
०१-४२४८८९१

गुनासो/ सुझाव फाराम

नाम:


ईमेल ठेगाना:


मोवाईल नं.:


गुनासो/ सुझाव:


तल देखिए अनुसारको कोड यहां हाल्नुहोस: