खुला प्रतियोगात्मक परिक्षाको दरखास्त फारम डाउनलोड गर्नका  लागि तलको लिंकमा क्लिक गर्नुस्  :

Download PDF